Funkcje

Dane wygenerowane automatycznie na podstawie pliku WSDL.
Dla zapytań POST/PUT/DELETE wysyłamy dane w Body w formacie JSON.
Dla zapytań GET podajemy parametry w adresie URL.

Parametry sessionId i sessionHandle najlepiej wysyłać w nagłówku X-Session-Handle.

#1

doAddDescToItems

Request

DoAddDescToItemsRequest

Response

doAddDescToItemsResponse
#2

doAddPackageInfoToPostBuyForm

Request

DoAddPackageInfoToPostBuyFormRequest

Response

doAddPackageInfoToPostBuyFormResponse
#3

doAddToBlackList

Request

DoAddToBlackListRequest

Response

doAddToBlackListResponse
#4

doAddToWatchList

Request

DoAddToWatchListRequest

Response

doAddToWatchListResponse
#5

doBidItem

Request

DoBidItemRequest

Response

doBidItemResponse
#6

doCancelBidItem

Request

DoCancelBidItemRequest

Response

doCancelBidItemResponse
#7

doCancelRefundForm

Request

DoCancelRefundFormRequest

Response

doCancelRefundFormResponse
#8

doCancelRefundWarning

Request

DoCancelRefundWarningRequest

Response

doCancelRefundWarningResponse
#9

doCancelTransaction

Request

DoCancelTransactionRequest

Response

doCancelTransactionResponse
#10

doChangeItemFields

Request

DoChangeItemFieldsRequest

Response

doChangeItemFieldsResponse
#11

doChangePriceItem

Request

DoChangePriceItemRequest

Response

doChangePriceItemResponse
#12

doChangeQuantityItem

Request

DoChangeQuantityItemRequest

Response

doChangeQuantityItemResponse
#13

doCheckItemDescription

Request

DoCheckItemDescriptionRequest

Response

doCheckItemDescriptionResponse
#14

doCheckNewAuctionExt

Request

DoCheckNewAuctionExtRequest

Response

doCheckNewAuctionExtResponse
#15

doCreateItemTemplate

Request

DoCreateItemTemplateRequest

Response

doCreateItemTemplateResponse
#16

doFeedback

Request

DoFeedbackRequest

Response

doFeedbackResponse
#17

doFeedbackMany

Request

DoFeedbackManyRequest

Response

doFeedbackManyResponse
#18

doFinishItem

Request

DoFinishItemRequest

Response

doFinishItemResponse
#19

doFinishItems

Request

DoFinishItemsRequest

Response

doFinishItemsResponse
#20

doGetAdminUserLicenceDate

Request

DoGetAdminUserLicenceDateRequest

Response

doGetAdminUserLicenceDateResponse
#21

doGetArchiveRefundsList

Request

DoGetArchiveRefundsListRequest

Response

doGetArchiveRefundsListResponse
#22

doGetBidItem2

Request

DoGetBidItem2Request

Response

doGetBidItem2Response
#23

doGetBlackListUsers

Request

DoGetBlackListUsersRequest

Response

doGetBlackListUsersResponse
#24

doGetCategoryPath

Request

DoGetCategoryPathRequest

Response

doGetCategoryPathResponse
#25

doGetCatsData

Request

DoGetCatsDataRequest

Response

doGetCatsDataResponse
#26

doGetCatsDataCount

Request

DoGetCatsDataCountRequest

Response

doGetCatsDataCountResponse
#27

doGetCatsDataLimit

Request

DoGetCatsDataLimitRequest

Response

doGetCatsDataLimitResponse
#28

doGetCountries

Request

DoGetCountriesRequest

Response

doGetCountriesResponse
#29

doGetDeals

Request

DoGetDealsRequest

Response

doGetDealsResponse
#30

doGetFavouriteCategories

Request

DoGetFavouriteCategoriesRequest

Response

doGetFavouriteCategoriesResponse
#31

doGetFavouriteSellers

Request

DoGetFavouriteSellersRequest

Response

doGetFavouriteSellersResponse
#32

doGetFeedback

Request

DoGetFeedbackRequest

Response

doGetFeedbackResponse
#33

doGetFilledPostBuyForms

Request

DoGetFilledPostBuyFormsRequest

Response

doGetFilledPostBuyFormsResponse
#34

doGetFreeDeliveryAmount

Request

DoGetFreeDeliveryAmountRequest

Response

doGetFreeDeliveryAmountResponse
#35

doGetItemFields

Request

DoGetItemFieldsRequest

Response

doGetItemFieldsResponse
#36

doGetItemTemplates

Request

DoGetItemTemplatesRequest

Response

doGetItemTemplatesResponse
#37

doGetItemsImages

Request

DoGetItemsImagesRequest

Response

doGetItemsImagesResponse
#38

doGetItemsInfo

Request

DoGetItemsInfoRequest

Response

doGetItemsInfoResponse
#39

doGetItemsList

Request

DoGetItemsListRequest

Response

doGetItemsListResponse
#40

doGetMessageToBuyer

Request

DoGetMessageToBuyerRequest

Response

doGetMessageToBuyerResponse
#41

doGetMyAddresses

Request

DoGetMyAddressesRequest

Response

doGetMyAddressesResponse
#42

doGetMyBidItems

Request

DoGetMyBidItemsRequest

Response

doGetMyBidItemsResponse
#43

doGetMyCurrentShipmentPriceType

Request

DoGetMyCurrentShipmentPriceTypeRequest

Response

doGetMyCurrentShipmentPriceTypeResponse
#44

doGetMyData

Request

DoGetMyDataRequest

Response

doGetMyDataResponse
#45

doGetMyFutureItems

Request

DoGetMyFutureItemsRequest

Response

doGetMyFutureItemsResponse
#46

doGetMyIncomingPayments

Request

DoGetMyIncomingPaymentsRequest

Response

doGetMyIncomingPaymentsResponse
#47

doGetMyIncomingPaymentsRefunds

Request

DoGetMyIncomingPaymentsRefundsRequest

Response

doGetMyIncomingPaymentsRefundsResponse
#48

doGetMyNotSoldItems

Request

DoGetMyNotSoldItemsRequest

Response

doGetMyNotSoldItemsResponse
#49

doGetMyNotWonItems

Request

DoGetMyNotWonItemsRequest

Response

doGetMyNotWonItemsResponse
#50

doGetMyPayments

Request

DoGetMyPaymentsRequest

Response

doGetMyPaymentsResponse
#51

doGetMyPaymentsInfo

Request

DoGetMyPaymentsInfoRequest

Response

doGetMyPaymentsInfoResponse
#52

doGetMyPaymentsRefunds

Request

DoGetMyPaymentsRefundsRequest

Response

doGetMyPaymentsRefundsResponse
#53

doGetMyPayouts

Request

DoGetMyPayoutsRequest

Response

doGetMyPayoutsResponse
#54

doGetMySellItems

Request

DoGetMySellItemsRequest

Response

doGetMySellItemsResponse
#55

doGetMySellRating

Request

DoGetMySellRatingRequest

Response

doGetMySellRatingResponse
#56

doGetMySoldItems

Request

DoGetMySoldItemsRequest

Response

doGetMySoldItemsResponse
#57

doGetMyWatchItems

Request

DoGetMyWatchItemsRequest

Response

doGetMyWatchItemsResponse
#58

doGetMyWatchedItems

Request

DoGetMyWatchedItemsRequest

Response

doGetMyWatchedItemsResponse
#59

doGetMyWonItems

Request

DoGetMyWonItemsRequest

Response

doGetMyWonItemsResponse
#60

doGetPaymentData

Request

DoGetPaymentDataRequest

Response

doGetPaymentDataResponse
#61

doGetPaymentMethods

Request

DoGetPaymentMethodsRequest

Response

doGetPaymentMethodsResponse
#62

doGetPostBuyData

Request

DoGetPostBuyDataRequest

Response

doGetPostBuyDataResponse
#63

doGetPostBuyFormsDataForBuyers

Request

DoGetPostBuyFormsDataForBuyersRequest

Response

doGetPostBuyFormsDataForBuyersResponse
#64

doGetPostBuyFormsDataForSellers

Request

DoGetPostBuyFormsDataForSellersRequest

Response

doGetPostBuyFormsDataForSellersResponse
#65

doGetPostBuyFormsIds

Request

DoGetPostBuyFormsIdsRequest

Response

doGetPostBuyFormsIdsResponse
#66

doGetPostBuyItemInfo

Request

DoGetPostBuyItemInfoRequest

Response

doGetPostBuyItemInfoResponse
#67

doGetRefundsDeals

Request

DoGetRefundsDealsRequest

Response

doGetRefundsDealsResponse
#68

doGetRefundsList

Request

DoGetRefundsListRequest

Response

doGetRefundsListResponse
#69

doGetRefundsReasons

Request

DoGetRefundsReasonsRequest

Response

doGetRefundsReasonsResponse
#70

doGetRelatedItems

Request

DoGetRelatedItemsRequest

Response

doGetRelatedItemsResponse
#71

doGetSellFormAttribs

Request

DoGetSellFormAttribsRequest

Response

doGetSellFormAttribsResponse
#72

doGetSellFormFields

Request

DoGetSellFormFieldsRequest

Response

doGetSellFormFieldsResponse
#73

doGetSellFormFieldsExt

Request

DoGetSellFormFieldsExtRequest

Response

doGetSellFormFieldsExtResponse
#74

doGetSellFormFieldsExtLimit

Request

DoGetSellFormFieldsExtLimitRequest

Response

doGetSellFormFieldsExtLimitResponse
#75

doGetSellFormFieldsForCategory

Request

DoGetSellFormFieldsForCategoryRequest

Response

doGetSellFormFieldsForCategoryResponse
#76

doGetSellFormFieldsLimit

Request

DoGetSellFormFieldsLimitRequest

Response

doGetSellFormFieldsLimitResponse
#77

doGetSellRatingReasons

Request

DoGetSellRatingReasonsRequest

Response

doGetSellRatingReasonsResponse
#78

doGetServiceInfo

Request

DoGetServiceInfoRequest

Response

doGetServiceInfoResponse
#79

doGetServiceInfoCategories

Request

DoGetServiceInfoCategoriesRequest

Response

doGetServiceInfoCategoriesResponse
#80

doGetServiceTemplates

Request

DoGetServiceTemplatesRequest

Response

doGetServiceTemplatesResponse
#81

doGetSessionHandleForWidget

Request

DoGetSessionHandleForWidgetRequest

Response

doGetSessionHandleForWidgetResponse
#82

doGetShipmentData

Request

DoGetShipmentDataRequest

Response

doGetShipmentDataResponse
#83

doGetShipmentDataForRelatedItems

Request

DoGetShipmentDataForRelatedItemsRequest

Response

doGetShipmentDataForRelatedItemsResponse
#84

doGetShipmentPriceTypes

Request

DoGetShipmentPriceTypesRequest

Response

doGetShipmentPriceTypesResponse
#85

doGetShopCatsData

Request

DoGetShopCatsDataRequest

Response

doGetShopCatsDataResponse
#86

doGetShopsTags

Request

DoGetShopsTagsRequest

Response

doGetShopsTagsResponse
#87

doGetSiteJournal

Request

DoGetSiteJournalRequest

Response

doGetSiteJournalResponse
#88

doGetSiteJournalDeals

Request

DoGetSiteJournalDealsRequest

Response

doGetSiteJournalDealsResponse
#89

doGetSiteJournalDealsInfo

Request

DoGetSiteJournalDealsInfoRequest

Response

doGetSiteJournalDealsInfoResponse
#90

doGetSiteJournalInfo

Request

DoGetSiteJournalInfoRequest

Response

doGetSiteJournalInfoResponse
#91

doGetSitesFlagInfo

Request

DoGetSitesFlagInfoRequest

Response

doGetSitesFlagInfoResponse
#92

doGetSitesInfo

Request

DoGetSitesInfoRequest

Response

doGetSitesInfoResponse
#93

doGetSpecialItems

Request

DoGetSpecialItemsRequest

Response

doGetSpecialItemsResponse
#94

doGetStatesInfo

Request

DoGetStatesInfoRequest

Response

doGetStatesInfoResponse
#95

doGetSystemTime

Request

DoGetSystemTimeRequest

Response

doGetSystemTimeResponse
#96

doGetTransactionsIDs

Request

DoGetTransactionsIDsRequest

Response

doGetTransactionsIDsResponse
#97

doGetUserID

Request

DoGetUserIDRequest

Response

doGetUserIDResponse
#98

doGetUserItems

Request

DoGetUserItemsRequest

Response

doGetUserItemsResponse
#99

doGetUserLicenceDate

Request

DoGetUserLicenceDateRequest

Response

doGetUserLicenceDateResponse
#100

doGetUserLogin

Request

DoGetUserLoginRequest

Response

doGetUserLoginResponse
#101

doGetWaitingFeedbacks

Request

DoGetWaitingFeedbacksRequest

Response

doGetWaitingFeedbacksResponse
#102

doGetWaitingFeedbacksCount

Request

DoGetWaitingFeedbacksCountRequest

Response

doGetWaitingFeedbacksCountResponse
#103

doInternalIStoreChange

Request

DoInternalIStoreChangeRequest

Response

doInternalIStoreChangeResponse
#104

doLogin

Request

DoLoginRequest

Response

doLoginResponse
#105

doLoginEnc

Request

DoLoginEncRequest

Response

doLoginEncResponse
#106

doLoginWithAccessToken

Request

DoLoginWithAccessTokenRequest

Response

doLoginWithAccessTokenResponse
#107

doMyAccount2

Request

DoMyAccount2Request

Response

doMyAccount2Response
#108

doMyAccountItemsCount

Request

DoMyAccountItemsCountRequest

Response

doMyAccountItemsCountResponse
#109

doMyBilling

Request

DoMyBillingRequest

Response

doMyBillingResponse
#110

doMyBillingItem

Request

DoMyBillingItemRequest

Response

doMyBillingItemResponse
#111

doMyContact

Request

DoMyContactRequest

Response

doMyContactResponse
#112

doMyFeedback2

Request

DoMyFeedback2Request

Response

doMyFeedback2Response
#113

doMyFeedback2Limit

Request

DoMyFeedback2LimitRequest

Response

doMyFeedback2LimitResponse
#114

doNewAuctionExt

Request

DoNewAuctionExtRequest

Response

doNewAuctionExtResponse
#115

doQueryAllSysStatus

Request

DoQueryAllSysStatusRequest

Response

doQueryAllSysStatusResponse
#116

doQuerySysStatus

Request

DoQuerySysStatusRequest

Response

doQuerySysStatusResponse
#117

doRemoveFromBlackList

Request

DoRemoveFromBlackListRequest

Response

doRemoveFromBlackListResponse
#118

doRemoveFromWatchList

Request

DoRemoveFromWatchListRequest

Response

doRemoveFromWatchListResponse
#119

doRemoveItemTemplates

Request

DoRemoveItemTemplatesRequest

Response

doRemoveItemTemplatesResponse
#120

doRequestCancelBid

Request

DoRequestCancelBidRequest

Response

doRequestCancelBidResponse
#121

doRequestPayout

Request

DoRequestPayoutRequest

Response

doRequestPayoutResponse
#122

doRequestSurcharge

Request

DoRequestSurchargeRequest

Response

doRequestSurchargeResponse
#123

doSearch

Request

DoSearchRequest

Response

doSearchResponse
#124

doSellSomeAgain

Request

DoSellSomeAgainRequest

Response

doSellSomeAgainResponse
#125

doSellSomeAgainInShop

Request

DoSellSomeAgainInShopRequest

Response

doSellSomeAgainInShopResponse
#126

doSendEmailToUser

Request

DoSendEmailToUserRequest

Response

doSendEmailToUserResponse
#127

doSendPostBuyForm

Request

DoSendPostBuyFormRequest

Response

doSendPostBuyFormResponse
#128

doSendRefundForm

Request

DoSendRefundFormRequest

Response

doSendRefundFormResponse
#129

doSetFreeDeliveryAmount

Request

DoSetFreeDeliveryAmountRequest

Response

doSetFreeDeliveryAmountResponse
#130

doSetShipmentPriceType

Request

DoSetShipmentPriceTypeRequest

Response

doSetShipmentPriceTypeResponse
#131

doSetUserLicenceDate

Request

DoSetUserLicenceDateRequest

Response

doSetUserLicenceDateResponse
#132

doShowCat

Request

DoShowCatRequest

Response

doShowCatResponse
#133

doShowItemInfoExt

Request

DoShowItemInfoExtRequest

Response

doShowItemInfoExtResponse
#134

doShowUser

Request

DoShowUserRequest

Response

doShowUserResponse
#135

doShowUserPage

Request

DoShowUserPageRequest

Response

doShowUserPageResponse
#136

doVerifyItem

Request

DoVerifyItemRequest

Response

doVerifyItemResponse