alleREST

AlleREST to pomost (brama) pomiędzy oprogramowaniem klienta a serwerem API Allegro.
Usługa została tak stworzona, aby wiernie odwzorowywała oryginalne API (nazwy funkcji i parametrów).
Dodatkowo mechanizm buforowania (Cache) danych znacznie skraca czas odpowiedzi, nie obciąża docelowego serwera, a także zapewnia ciągłość działania usługi nawet w przypadku chwilowej niedostępności Allegro API.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś napisać aplikację współpracującą z API Allegro, na pewno doszedłeś do podobnych wniosków, co dziesiątki innych programistów.
Jest to jedno z najmniej intuicyjnych i przyjaznych programiście API, z brakami w dokumentacji i skomplikowanej komunikacji przez SOAP, która wymaga do działania skomplikowanych i wymagających narzędzi.

Dodatkowo Allegro stosuje różne nazwy zmiennych, dla przykładu:
countryCode, countryId, sessionHandle, sessionId.

Biorąc pod uwagę popularność REST i formatów wymiany danych takich jak JSON i XML, zupełnie niezrozumianym jest polityka nieudostępnienia tegoż mechanizmu, które jest wspierane przez takich gigantów jak Facebook, Twitter czy eBay.

Tworzenie programów z użyciem SOAP i WSDL na urządzeniach mobilnych jest zadaniem dość karkołomnym, wymagającym wiele pracy i mocnej specyfikacji sprzętowej.
Nie wszystkie środowiska programistyczne udostępniają takie pomoce jak Web Reference z Visual Studio.

Czyż nie chciałbyś móc po prostu wpisać odpowiedni adres w przeglądarkę i uzyskać dostęp do wymaganego zasobu?

Teraz jest to możliwe!

Dostęp do danych możesz uzyskać z pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, cURL itp.
Możesz skorzystać z dowolnego języka programowania, który umożliwia wysyłanie żądań przez HTTP(S).

Przykład wykorzystania

Pobranie wartości jednego z wersjonowanych komponentów (3 – struktura drzewa kategorii):

curl http://api.allerest.pl/doQuerySysStatus?sysvar=3

Powyższy adres można także wpisać bezpośrednio w pasek adresu przeglądarki, gdyż domyślną metoda żądania jest GET.

Wynik wywołania funkcji:

{
  "info": "1.0",
  "verKey": 1426255180
}