Faq

Czym jest alleREST?

AlleREST udostępnia REST API w formacie JSON do komunikacji z serwerem API Allegro opartym na protokole SOAP.

Gdzie znajdę dokumentację API?

Obowiązującą dokumentacją API jest:

Format wywołania funkcji:

http://api.allerest.pl/{nazwa_funkcji}?{parametr_1}={wartosc_1}&{parametr_2}={wartosc_2}

Gdzie testować?

API Allegro udostępniania tzw. Sandbox (piaskownicę).
Aby działać w tym środowisku, należy dodać dodatkowy parametr sandbox=1 w zapytaniu, lub nagłówek X-Sandbox: 1 np.:

http://api.allerest.pl/doGetUserID?sandbox=1&userLogin=nazwaUzytkownika